Alapítvánnyal kapcsolatos információk

 
Az alapítvány megnevezése: Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 8.
A Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 9189
Bírósági bejegyzésének száma: PK 60322/2004/2
Bírósági bejegyzésének a dátuma: 2004.03.30
Adószám: 18113633-1-41
Bankszámlaszám: 16200168-00260620
Alapítvány honlapja: www.elveszettallatok.hu
A közhasznúsági fokozata: közhasznú


Az Alapítvány célja

Egészségmegőrzés és betegség megelőzés, gyógyító rehabilitációs tevékenység ellátása elveszett, elhagyott vagy egyébként - akár a gazdája szociális helyzete miatt - rászoruló kisállatok részére, ennek során állami és önkormányzati feladatok ellátása az állat- és az ember egészségügyi jogszabályok figyelembe vételével és az EU követelményeknek megfelelően, a bonus pro anymalea elvére figyelemmel.

Közérdekű állategészségügyi feladatok ellátása, ideértve kisállatok nyilvántartása, kötelező védőoltása, járvány megelőző ellátása stb. Hontalan állatok befogadása és elhelyezése. Kisállatokkal kapcsolatos állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatok, állatbetegségek megállapítását és kizárását, fertőzöttséget és fertőzéstől való mentességet igazoló diagnosztikai vizsgálatok, állatok egészségét károsító korokozókkal kapcsolatos toxikológiai vizsgálatok, állategészségügyi hatóság döntések megalapozásához szükséges vizsgálatok végzése.
Közérdekű állat-egészségvédelemmel és gyógyítással összefüggő találmányok, felfedezések anyagi eszközökkel történő támogatása.

Az állategészségügyben az Alapítvány céljának elérése érdekében tevékenykedő fiatal, az Alapítvány szellemének elkötelezett tehetségek továbbképzésének támogatása.
Az Alapítvány az alapítványi vagyonból és a csatlakozó által történő felajánlásokból a fenti célok figyelembevétele mellett rendszeres támogatást nyújt a fenti tevékenység végzését végző szervezeteknek.

Az alapítvány politikamentes, társadalmi közösségű kezdeményezés, céljai és feladati teljesítése érdekében készek együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, aki, illetőleg amely a közös célok, elérésén munkálkodik. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Az Alapítvány közhasznú tevékenységei

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító - egészségügyi, rehabilitációs, természet- és állatvédelmi tevékenység, kiegészítve az állami és önkormányzati állategészségügyi intézmények közfeladatnak minősülő tevékenységét (2005. évi CLXXVI. törvény az állategészségügyről), figyelemmel az egészségügyi törvényre és az EU követelményekre.

Közérdekű állategészségügyi feladatok ellátása, ideértve a kisállatok nyilvántartása, kötelező védőoltása, járvány megelőző ellátása, amely közfeladatok az 1995. évi XCI. törvény 32.§, 42.§ értelmében települési önkormányzatok, állategészségügyi állomások feladata.

Kisállatokkal kapcsolatos állategészségügyi diagnosztikai vizsgálatok, állatbetegségek megállapítását, kizárását, fertőzöttséget és fertőzéstől való mentességet igazoló diagnosztikai vizsgálatokat, állatok egészségét károsító kórokozókkal kapcsolatos toxikológiai vizsgálatok, állategészségügyi hatósági döntések megalapozásához szükséges vizsgálatok végzése.

Hontalan, elkóborolt állatok befogadása, elhelyezése, átmeneti őrzése, gazdátlanná vált állatok számára megfelelő új gazda/tulajdonos keresése, a befogott állatok kötelező védőoltással kapcsolatos ellátása, amely közfeladat az 2005. évi CLXXVI. törvény értelmében a települési önkormányzatok feladata.

Közérdekű állat-egészségüggyel és - gyógyítással összefüggő találmányok, felfedezések, az állat- és természetvédelemben tevékenykedő fiatal tehetségek anyagi eszközökkel történő támogatása.

Az oktatás és az ismeretterjesztés eszközeivel - részvétel kulturális rendezvényeken, előadások tartása, kiadványok terjesztése - részt vesz az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelés, valamint állatok megismerésére irányuló képzésben, ismeretterjesztésben, mely feladatok végrehajtását az 1998. évi XXVIII. törvény értelmében az állami és önkormányzati szervek kötelesek előmozdítani.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Közhasznúsági jelentések


Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2014

Közhasznúsági jelentés 2015

Közhasznúsági jelentés 2016

Közhasznúsági jelentés 2017

Közhasznúsági jelentés 2018

Közhasznúsági jelentés 2019

Kapcsolat

Elveszett Állatok Alapítvány


Adószám: 
18113633-1-41
Bankszámlaszám:
16200168-00260620
Email:
info@elveszettallatok.hu

 
Kuratórium elnöke:
dr. Varga József
Telefon: 06-1-240-9780

  

Partnerünk

 


ELVESZETT ÁLLATOK GYÓGYÍTÓ, ELLÁTÓ, ELHELYEZŐ ALAPÍTVÁNY

 

Copyright © 2018. Minden jog fenntartva.