Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal – 60 órás akkreditált továbbképzés !

A képzés alapítója: Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

A képzés szervezője: QLP Program Kft.
Továbbképzés alapítási engedélyszáma: 98/10/2020
Továbbképzés indítási nyilvántartási száma:
R/2943/2020
A továbbképzés összóraszáma: 60 óra – 7 napot vesz igénybe. A képzés a (277/1997.(XII.22.) kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről értelmében 60 kreditpontként beszámítható.

Képzés leírása
Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal” című képzés a résztvevők számára olyan elméleti és gyakorlati tudást biztosít, mely támogatja saját intézményükben, csoportjukban a környezet megismerését és a környezettudatosságot alakító nevelőmunkát. Emellett a „Környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” pedagógus kompetencia fejlesztését. A résztvevők önálló, csoportos és mikrocsoportos munkaformában, valamint az előadások során alapvető ismereteket szereznek az állat- és környezetvédelemmel, valamint a felelős állattartással kapcsolatban.

Cél, hogy bővüljön a résztvevők - a témák komplex és tevékeny módon történő feldolgozására szolgáló - módszertani eszköztára. A program támogatja az állat és ember közötti kapcsolat kiépítését, valamint az érzelmi, szociális és közösségi nevelést is. A képzés során a résztvevők megismerkednek a Zoo Ovi Program kialakulásával és működési lehetőségeivel. Saját élményű gyakorlatokon keresztül különböző kompetenciákat sajátítanak el. Ezekkel képesek lesznek az Óvodai Nevelés Alapprogramjával és a saját intézmény Pedagógiai Programjával összehangolva az éves projektek/témák megtervezésére és megvalósítására. A képzés foglalkozik a családokkal való együttműködés formáival, a szemléletformálás lehetőségeivel, a partnerek programba való bevonásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
A tanúsítvány megszerzéséhez a foglalkozásokon való részvételen felül Zoo Csoportban történő hospitálás, egy projekt önálló kidolgozása, valamint egy saját foglalkozásról videó felvétel készítése szükséges. A tanúsítvány megszerzésével a résztvevő saját intézményében, csoportjában alkalmassá válik az Elveszett Állatok Alapítvány képviseletében a Zoo Ovi Program működtetésére.

Képzés tartalma

  • Gyakorlati tudás a környezetismeret (külső világ tevékeny megismerése) területén
  • Élményekbe ágyazott tapasztalat arról, hogyan lehet a gyerekek számára a legjobban átadni az állatvédelem, a felelős állattartás, a környezetvédelem, és a tudatos természetjárás témaköreit
  • Ötletek, javaslatok az újrahasznosítás és újrahasználat terén
  • Játékok, ötletek, melyek felhasználhatóak a külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon, kezdeményezéseken
  • Bepillantás a Zoo Ovi Program működésébe
  • A Zoo Ovi Programmal összefüggésben, a projekt, illetve tématervezés-, valamint a megvalósítás módszertana, a helyi sajátosságok figyelembevételével
  • Egyéb területek, irányzatok Zoo Ovi Programba való integrálási lehetőségei

Szeretettel várjuk az óvodapedagógusokat, a szociálpedagógusokat, a fejlesztő pedagógusokat és a környezeti nevelőket.
 

A továbbképzés helyszíne: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 8.

A továbbképzés időpontjai:
 

Képzés időpontja         

Napok                

Budapest
2021.05.16 – 2021.06.12.

május 15-16.
május 29-30.
június 5-6.
június 12.


A továbbképzésen indítható csoport létszáma:
Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 20 fő

A tanfolyamot tartják:
Sárközi Sára (óvodapedagógus, a Zoo Ovi Program pedagógiai munkatársa)
Szauerné Baumann Mónika (óvodapedagógus, játékmentor)
 

Jelentkezés módja:
Jelentkezési lap linkje: https://bit.ly/3l3o3NK


További kérdés esetén:
E-mailen: zopkepzes@gmail.com
Telefonon: +36 20 411 3121


Fizetéssel kapcsolatos információ:
A képzés díja: 80.000 Ft.
Regisztrációs díj: 16.000 Ft.

A jelentkezési lap beérkezését követően emailben díjbekérőt kap, majd a díj beérkezését követően küldjük a számlát. A jelentkezés a regisztrációs díj beérkezését követően válik véglegessé. A tanfolyam elmaradása esetén a regisztrációs díj visszautalásra kerül, vagy átvihető a következő tanfolyamra. Képzés lemondása május 5-ig lehetséges, a regisztrációs díj visszautalását ez esetben tudjuk megtenni. Ez alól kivételt kepéznek az igazolt koronavírus vagy egyéb megbetegedések.

Fennmaradó rész: 64. 000 Ft.

Kifizetésének két lehetősége van.

  • egy részletben (díj beérkezése a tanfolyam megkezdése előtt)
  • két részletben, azaz 2x 32 000 Ft. (ebben az esetben az első részlet tanfolyam megkezdése előtt, a második része a tanfolyam befejezését megelőzőleg. Tanúsítvány kiadása a tanfolyam díjának teljes kifizetését követően történik.

Módja: Díjbekérőt kap, majd befizetést követően számlát.

Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

Bankszámlaszám: 16200168-00260620 (Magnet Bank)
 

További információk:

A nyári időszakra megkezdődött kihelyezett tanfolyamaink szervezése. Amennyiben szeretné, hogy intézményében, városában tartsunk képzést jelentkezzen a zopkepzes@gmail.com címen.

Figyelem: A képzés nem zoopedagógus képzés.
Zoopedagógus tanfolyam a Fővárosi Állat- és Növénykertben érhető el.

https://www.facebook.com/zop.tovabbkepzes

https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7456&fbclid=IwAR1W4_vtSlRDysU4FX3LmOUPOJAywrF6e8SrU6fLTEq9d2U5_GVDIFrbYq0


A továbbképzés értékelése:

Helyszín és Dátum

Résztvevők száma

Visszakapott értékelőlapok száma

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

Budapest,
2020.11.29

6 fő

6 db

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Kapcsolat

Elveszett Állatok Alapítvány


Adószám: 
18113633-1-41
Bankszámlaszám:
16200168-00260620
Email:
info@elveszettallatok.hu

 
Kuratórium elnöke:
dr. Varga József
Telefon: 06-1-240-9780

  

Partnerünk

 


ELVESZETT ÁLLATOK GYÓGYÍTÓ, ELLÁTÓ, ELHELYEZŐ ALAPÍTVÁNY

 

Copyright © 2018. Minden jog fenntartva.