Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal – 60 órás akkreditált továbbképzés !


A képzés alapítója: Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány

A képzés szervezője: QLP Program Kft.
Továbbképzés alapítási engedélyszáma: 98/10/2020
Továbbképzés indítási nyilvántartási száma: R/2943/2020
A továbbképzés összóraszáma: 60 óra – 7 napot vesz igénybe. A képzés a (277/1997.(XII.22.) kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről értelmében 60 kreditpontként beszámítható.

Képzés leírása
Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal” című képzés a résztvevők számára olyan elméleti és gyakorlati tudást biztosít, mely támogatja saját intézményükben, csoportjukban a környezet megismerését és a környezettudatosságot alakító nevelőmunkát. Emellett a „Környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja” pedagógus kompetencia fejlesztését. A résztvevők önálló, csoportos és mikrocsoportos munkaformában, valamint az előadások során alapvető ismereteket szereznek az állat- és környezetvédelemmel, valamint a felelős állattartással kapcsolatban.

Cél, hogy bővüljön a résztvevők - a témák komplex és tevékeny módon történő feldolgozására szolgáló - módszertani eszköztára. A program támogatja az állat és ember közötti kapcsolat kiépítését, valamint az érzelmi, szociális és közösségi nevelést is. A képzés során a résztvevők megismerkednek a Zoo Ovi Program kialakulásával és működési lehetőségeivel. Saját élményű gyakorlatokon keresztül különböző kompetenciákat sajátítanak el. Ezekkel képesek lesznek az Óvodai Nevelés Alapprogramjával és a saját intézmény Pedagógiai Programjával összehangolva az éves projektek/témák megtervezésére és megvalósítására. A képzés foglalkozik a családokkal való együttműködés formáival, a szemléletformálás lehetőségeivel, a partnerek programba való bevonásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
A tanúsítvány megszerzéséhez a foglalkozásokon való részvételen felül Zoo Csoportban történő hospitálás, egy projekt önálló kidolgozása, valamint egy saját foglalkozásról videó felvétel készítése szükséges. A tanúsítvány megszerzésével a résztvevő saját intézményében, csoportjában alkalmassá válik az Elveszett Állatok Alapítvány képviseletében a Zoo Ovi Program működtetésére.

Képzés tartalma

  • Gyakorlati tudás a környezetismeret (külső világ tevékeny megismerése) területén
  • Élményekbe ágyazott tapasztalat arról, hogyan lehet a gyerekek számára a legjobban átadni az állatvédelem, a felelős állattartás, a környezetvédelem, és a tudatos természetjárás témaköreit
  • Ötletek, javaslatok az újrahasznosítás és újrahasználat terén
  • Játékok, ötletek, melyek felhasználhatóak a külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon, kezdeményezéseken
  • Bepillantás a Zoo Ovi Program működésébe
  • A Zoo Ovi Programmal összefüggésben, a projekt, illetve tématervezés-, valamint a megvalósítás módszertana, a helyi sajátosságok figyelembevételével
  • Egyéb területek, irányzatok Zoo Ovi Programba való integrálási lehetőségei

Szeretettel várjuk az óvodapedagógusokat, a szociálpedagógusokat, a fejlesztő pedagógusokat és a környezeti nevelőket.

A továbbképzés helyszíne: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 8.

Kivéve a hospitálás, ennek helyszíne: 3. kerület, Szérűskert u.41., Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája
(esetleg ide be lehet szúrni egy-egy térképet)

A továbbképzés időpontjai:

Képzés időpontja         

Napok                

2020.09.12 – 2020.10.17.

szeptember 12-13.

szeptember 25-27.

október 17.

2020.11.07 – 2020.11.29

november 07-08.

november 13-14-15.

november 28-29.


A továbbképzésen indítható csoport létszáma:
Minimum létszám: 8 fő
Maximum létszám: 20 fő

A tanfolyamot tartják:
Sárközi Sára (óvodapedagógus, a Zoo Ovi Program pedagógiai munkatársa)
Szauerné Baumann Mónika (óvodapedagógus, játékmentor)

Jelentkezés módja:
e-mailen: zopkepzes@gmail.com
telefonon: +3620 411-3121


A képzés ára:
80.000 Ft (előleg: 10.000 Ft, mely beleszámít a képzés díjába).
A képzésen történő részvételhez előzetes e-mailen történő bejelentkezés, illetve a képzési összeg 10.000 forintos előlegének megfizetése szükséges. Számla kiállítása a helyszínen történik a fennmaradó összeg kiegyenlítésével egyidőben.

Átutalás esetén bankszámlaszám: 16200168-00260620

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE


További információk:

https://www.facebook.com/zop.tovabbkepzes

https://pedakkred.oh.gov.hu/pedakkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7456&fbclid=IwAR1W4_vtSlRDysU4FX3LmOUPOJAywrF6e8SrU6fLTEq9d2U5_GVDIFrbYq0Kapcsolat

Elveszett Állatok Alapítvány


Adószám: 
18113633-1-41
Bankszámlaszám:
16200168-00260620
Email:
info@elveszettallatok.hu

 
Kuratórium elnöke:
dr. Varga József
Telefon: 06-1-240-9780

  


Partnerünk

ELVESZETT ÁLLATOK GYÓGYÍTÓ, ELLÁTÓ, ELHELYEZŐ ALAPÍTVÁNYCopyright © 2018. Minden jog fenntartva.