Állategészségügyi munkánk

 
Az Alapító okiratnak és az Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodásnak megfelelően Alapítványunk a 2013-as évben is folytatta állategészségügyi tevékenységét. Gondoskodtunk az „utcára született”, ellátatlan, elkóborolt, gazdátlanná vált, vagy közterületeken balesetet szenvedett állatokról, orvosi ellátásban, védőoltásban részesítve azokat. Szükség esetén elvégeztük ivartalanításukat és chipezésüket, valamint gazdához segítettük a tulajdonos nélküli egyedeket. Mindezeket a következőkben részletesen mutatjuk be.

2013-ban 307 kutyával, 270 macskával és 35 egzotikus állattal (nyúl, vadászgörény, degu, tengerimalac, csincsilla, hörcsög, sün, óriás teknős, denevér, különböző madarak) foglalkoztunk.

A hozzánk került egyedek mindegyikét teljes állatorvosi kivizsgálásban, parazitaellenes kezelésben és immunizálásban részesítettük. Szükség szerint műszeres ellenőrzéseket - teljes körű labor (255 eset), ultrahang, röntgen, száloptika (318 db) - hajtottunk végre.

A kutyákat, macskákat, vadászgörényeket és nyulakat kötelező védőoltással (184 db) láttuk el. A nem kívánt szaporulat elkerülése végett folyamatos ivartalanítási akciót tartottunk, így 108 beavatkozást és utókezelést végeztünk. 44 kutyába ültettünk be egyedi azonosítót.

A korábbi években végzett felvilágosító tevékenységünk és az Önkormányzat közreműködésének hatását éreztük munkánkban, amikor 9 elkóborolt ebet a chip alapján sikerült beazonosítani és visszajuttatni eredeti gazdájához.

29 esetben, a súlyos baleseti sérülteknél kellett sürgősségi ellátást végeznünk, melyek során főleg hasüregi-, csont, illetve plasztikai sebészeti beavatkozásokra került sor. A műtétek után hosszabb rövidebb ideig, naponta többszöri gyógyszeres, kötszeres kezelésre került sor, mialatt természetesen a gyógyuló állatok élelmezését, almozását is biztosítottuk.

Tapasztalatunk szerint az ivartalanítás fontosságáról éveken át folytatott alapítványi felvilágosító tevékenység, illetve az Önkormányzat ráhatása meghozta gyümölcsét, mivel a közterületeken kevesebb gazdátlan, kóbor állat született.

Az évek óta tartó nehéz gazdasági helyzet miatt az állattartók egyre többször fordultak hozzánk támogatásért komolyabb műtéti beavatkozások (144 db), a beteg állatok kezelése (444 db) és gyógyszerei költségének csökkentése érdekében.

Korábban nem tapasztaltuk, hogy a tulajdonosok az évek óta gondozott állatukról azért mondjanak le, mert még otthoni tartásukról csak-csak tudnak gondoskodni, de betegségük esetén nem vállalhatják a költségeket, inkább Alapítványunkat kérték, gondoskodjon új gazdáról nehéz anyagi helyzetük miatt.

Elbeszélgetés után megnyugtattuk a tulajdonost, hogy szervezetünk az állategészségügyi ellátást teljes egészében átvállalja (19 eset), így meg tudta tartani kedvencét.

Bár meglátásunk szerint folyamatosan javul hazákban a kisállattartás kultúrája, sajnos ismét sok elkóborolt, gazdátlan egyed került látókörünkbe fő működési területünkön, a III. kerületben.

A felelőtlen emberek egyszerűen kidobják, közterületen, idegen kertekben vagy állatorvosi rendelők előtt hagyják állataikat. Ezeket befogadtuk, orvosi ellátásban részesítettük, és új gazdát kerestünk nekik (111 db).

Vannak olyan állatok, amelyeket balesetük, betegségük miatt tartósan Alapítványunk gondozott felépülésükig, és új tulajdonoshoz kerülésükig (85 egyed, egész évben összesen 1689 nap tartás). Rendszeresen orvosi ellátásban részesítjük a III. kerületben élő hajléktalanok kutyáit is.

2013-ban az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályától tíz felkérés érkezett. Ezek döntő többsége a kerület intézményeiben (óvoda, bölcsőde, kollégiumok, üdülő) levő kóbor állatok felkutatására, befogására és elszállítására vonatkoztak. A Mezőgazdasági Csoport munkatársával együttműködve sikerült megtisztítanunk ezen területeket a gyerekekre és felnőttekre veszélyes ápolatlan és fertőzést hordozó egyedektől.

Összesen 9 gazdátlan macskát szállítottunk el, amelyeket alapos kivizsgálás után egészségi állapotuknak megfelelően ellátásban részesítettünk, és befogadó hálózatunk segítségével gazdához juttattunk. A befogás sikeressége érdekében a megszokott felvilágosítások mellett többször is szórólapokkal tájékoztattuk a lakókat, hogy az állatokat az egészséges környezet védelmében kell begyűjtenünk, és megfelelő (gyógy) ellátásban részesülnek. Ennek ellenére néhányszor akadályozták munkánkat. Tevékenységünk költségének csekély részét hárítottuk át az Önkormányzatra, a többit szervezetünk vállalta magára.

Az elmúlt évben már rendszeressé vált együttműködésünk a III. kerület rendvédelmi szerveivel. Számos alkalommal kért segítséget a III. kerületi Rendőrkapitányság azon intézkedések alkalmával, amelyben állatok is érintettek voltak (pl. a tulajdonos halála esetén az elárvult állatot az Alapítványra bízták; közlekedési balesetben sérült gazda kórházba került, súlyosan sérült kutyáját beszállítottuk, orvosi ellátásban részesítettük).

Hivatalos felkérésre több ízben vettünk részt az igazgatási eljárás alá vont felelőtlen állattartók állatainak elkobzásában, illetve működtünk közre az állattartási hiányosságok felmérésében.

Működésünkben jelentős változást hozott az Alapítványon belül működő pár fős Vizslamentő csoport munkája. A csoport, tevékenységét az egész országra kiterjesztve végzi hangsúlyosan a magyar vizslák gondozását, egészségügyi ellátását és új gazda keresését, nagyon jó eredményekkel. 2013-ban 234 vizslával foglalkoztak.Kapcsolat

Elveszett Állatok Alapítvány


Adószám: 
18113633-1-41
Bankszámlaszám:
16200168-00260620
Email:
info@elveszettallatok.hu

 
Kuratórium elnöke:
dr. Varga József
Telefon: 06-1-240-9780

  


Partnerünk

ELVESZETT ÁLLATOK GYÓGYÍTÓ, ELLÁTÓ, ELHELYEZŐ ALAPÍTVÁNYCopyright © 2018. Minden jog fenntartva.